Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Mgr. Martina Škriečková - DORMISAN, sklad  Chocholná-Velčice 454, 91304, IČO: 43436277

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Dátum objednania/dátum prijatia*: ……………………………………………………………                               

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………………….

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………………………………

 

Číslo účtu spotrebiteľa ( pre prípad vrátenia peňazí ):………………………………………….

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

…………………………………….

Podpis spotrebiteľa

 

Dátum:

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

 

Táto stránka používa cookies. Viac info